סיורים בירושלים

לחבר בין התנ"ך לממצאים בשטח

להגיע לכותל במנהרה, לגעת "באבן התקיעה" ולהרגיש צמרמורת כאשר העבר ממש קם לחיים לנגד עיננו. לחוש את המעמד המיוחד כאשר עולים לרגל בעופל אל שערי חולדה – אלו חלק מהחוויות שמצפות למי שמצטרף לסיור – "הכותל שאינכם מכירים".​

סיפורם של מקומות קדושים

ירושלים – 70 שמות לה.

בירושלים נמצאים הרבה מקומות קדושים לבני דתות שונות. לאתרים רבים סיפורים מסקרנים.  הכרת האתרים המרכזים לנצרות ולאיסלם תיטיב את הבנתנו על חשיבותם ועל הסיבות למתח הבין דתי שקיים בעיר. 

ירושלים החדשה

חדירת המעצמות לירושלים הותירה את חותמה במתחמים בעלי מאפיינים אירופים. המתחם הרוסי,  המתחם הצרפתי, האדריכלות הבריטית. כל מעצמה ומדינה הותירה את חותמה והשאירה לנו סיפורים מעניינים.

היציאה מהחומות והקמת השכונות העירוניות החדשות מספקות לנו סיורים  מתובלים באגדות אורבניות.

מהנסיון למדתי, שאתם כמטיילים זוכרים בעיקר את האגדות והסיפורים. אגדות וסיפורים שאני משתדל לשלב בהדרכות.

קבוצת מטיילים במנהרת ניקוז ליד הכותל
כלי נגישות